loader

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Çoğumuzun korkuları vardır. Yüksekten korkmak, köpekten korkmak, topluluk önünde konuşmaktan korkmak gibi. Korkularımız o anki olaya özgüdür. Örneğin, sınavdan önce korkunun varlığı sınav için daha fazla çalışmamızı ya da ormanda yürürken ansızın duyulan bir hayvan sesi kaçmayı ve saklanıp kendimizi korumamızı sağlar. Yani korkunun temelinde olan ve bizi rahatsız eden duruma karşı ya savaşırız ya kaçarız.

Kaygı ise sebebi bilinmeyen korkulardır. Bu his, korkuya çok yakındır fakat kişi neden korktuğunu cevaplandıramaz. Bir miktar kaygı korkular gibi doğal histir fakat yoğun ve uzun süren kaygılar bunaltı bozukluğuna girmektedir. Anksiyete bozukluğu kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkilediğinden özel hayatına, sosyal ilişkilerine ve iş hayatına olumsuz yönde yansıyabilmektedir.

Anksiyete bozukluğunun farklı tipleri vardır. Bunlar; Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, özgül fobiler ve post travmatik stres bozukluğudur. Bu durumların her birine ve kişilerin özelliklerine göre farklı yaklaşımlar gerekmektedir.