loader

Uygulanan Testler

Uygulanan Testler

Uygulanan Testler

                    KİŞİLİK TESTLERİ
    Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kişilik bozukluklarında sıklıkla kullanılan objektif bir testtir.1943 yılında geliştirilen bu test, halen kişilik değerlendirmede en çok başvurulan test niteliğindedir. MMPI; kaygı, hipokondriazis(hastalık hastalığı), depresyon, psikasteni(takıntı ve saplantılar), histeri(konversiyon),kadınlık-erkeklik(cinsel tercih ve eğilimler), hipomani(duygu durum bozukluğu,öfke patlaması), paranoya(şüphecilik) ve sosyal içe dönüklük(çekingenlik) gibi çeşitli psikiyatrik hastaların tanı koyma evresindeki rolü büyüktür. Uzman danışmanlık süresince bu testi danışandan isteyebileceği gibi danışan da kendini tanımak adına bu testi yaptırmak isteyebilir. Ayrıca MMPI kişilik özelliklerini ölçtüğünden meslek seçimi ve işe alım için de kullanılmaktadır.
Süre:60-90 dakika
Yaş aralığı: 16 yaş ve üzeri
Soru sayısı: 566
                   

                     NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
    Unutkanlık son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan demansın habercisi olduğundan bu yakınma ile gelen hastaların sayısı gittikçe artmaktadır. Demans, yaş ilerledikçe belirginleşen hafıza problemleri, gündelik hayattaki beceri kayıpları ve buna bağlı olarak duygu davranış değişiklikleri olarak tanımlanır. Her ne kadar ileri yaşlarda karşımıza çıkma olasılığı yüksek olsa da kişiler sosyal, gündelik ve iş hayatlarındaki unutkanlıklarını da önemseyip başvuruda bulunmaktadırlar.gÜ Nöropsikolojik testler hem ayırıcı olması hem de tanı koymada etkisi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Test için başvuran kişinin eğitim durumu da göz önüne alınarak dikkat, bellek, soyutlama, planlama, dikkati sürdürme, algı, duygudurum işlevleri gibi farklı ve karmaşık işlevine yönelik değerlendirmesi yapılır.
Süre: Yaklaşık 2 saat
                  

                      WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ(WISC-IV)
    6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocuklar için bilişsel değerlendirme yapan klinik ölçüm aracıdır. WISC-IV, çocuğun yetenek ve becerilerinin yaşıtlarından ne kadar ileri yada geri olduğu hakkında çıkarım yapmamızı sağlar. Böylece çocuğun bilişsel yeteneklerinin artırılmasında izlenecek yol için söz konusu çıkarımlar faydalı olacaktır.
WISC-IV sonuçlarına göre çocuğun güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Güçlü yönleri görebilmek ebeveyn için çocuğu keşfetmesi açısından oldukça önemlidir. Zayıf yönler tespit edildikten sonra uzman eşliğinde belirlenen yöntemlerle güçlendirme ve sorunu çözme amacıyla işlenmektedir.
                    

                    DENVER II GELİŞİM TESTİ
    Bir gelişim tarama testi olan Denver II, 0-6 yaş aralığındaki tüm çocuklara uygulanabilir. Bu testin amacı, çocukların yaşıtlarına göre beklenilen düzeyde gelişip gelişmediğini tespit etmektir. Çocukların gelişimi 4 ana alanda değerlendirilir.        
Bunlar:

  • Kişisel-sosyal alan (kendi gereksinimlerini karşılayabilme, bir başkasıyla ilişkikurabilme)
  • İnce motor becerileri (el-göz koordinasyonu)
  • Dil gelişimi (duyulanı anlama ve ifade edebilme becerisi)
  • Kaba motor (bedensel koordinasyon becerisi)

Süre: Yaklaşık 30 dakika
                  

                    DİKKAT EKSİKLİĞİ TESTLERİ
                    

                    MOXO DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE TESTİ
    MOXO, 6-12 yaş arası çocuklarda ve 13-60 yaş arası yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısına yardımcı olan, bilgisayarda işitsel ve görsel çeldiriciler sayesinde dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi ölçen bir dikkat testidir.
                    

                    BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
    İki formatta uygulanan test hem yetişkinler için hem de çocuklar için eksik cümlelerden oluşmaktadır. Bu testteki amaç kişinin iç dünyasındaki sorunları ortaya çıkarabilmek ve bunları ifade etmelerini kolaylaştırmaktır.
                    

                    BENDER GESTALT MOTOR ALGILAMA TESTİ
    Boş bir kağıda şekiller çizdirilir ve çizilen şekle göre çocukların motor algı puanları hesaplanır.Şekil çizim performansıyla birlikte çocuğun kalem tutuşu ve silgi kullanımı da önemli bir faktördür. Hatalı veya eksik çizilmiş resimlere göre sonuçlar değerlendirilmektedir.