loader

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, gündelik problemlerden kaynaklı yaşanan zorlukları duygu düşünce ve davranış değişikliğini temel alarak kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir süreçtir.

  Bireysel danışmanlıkta psikolog, etik çerçeve içerisinde danışanın getirdiği sorunları onun kişilik özellikleri, problemlerle başa çıkma becerisi, sorunu çözerken karşılaştığı ve içinden çıkamadığı engelleri değerlendirirek çözüme ulaşır.

  Bireysel danışmanlık sıklığı fazla görülen bir danışmanlık türü olmakla birlikte soruna yaklaşım ve danışmanlık süresi farklılık gösterebilir.

   Bireysel danışmanlık çalışma alanlarım

Depresyon

Anksiyete bozuklukları

Panik atak

Sosyal fobi

Travma

Yas süreci

Yeme bozuklukları

Performans kaygısı

İstismar